Gondviselő
Jogi szaknyelvi képzések angolul, németül és franciául

Egy családjoggal foglalkozó tanítványunk, J. hívta fel a figyelmünket az alábbi jelenségre: a gondviselőt szinte mindenhol guardian-nek fordítják, pedig a  gondviselő lehet szülő is, nem csak a gyámhivatal által kijelölt gyám vagy gondnok. Tudni szerette volna, hogy nincs-e erre egy olyan angol kifejezés, ami magában foglalja mind a két fogalmat úgy, mint a magyar.

Nos, ez valóban nem egy egyszerű kérdés, mert ha az Európai Unió joganyagait megnézzük, akkor legalább két különböző kifejezést is találunk rá: guardian vagy custodian.  Azonban azzal tisztában kell lenni, hogy a guardian inkább arra a személyre utal, aki más, cselekvőképtelen személyt képvisel. Ezért lehet a jelentése magyarul gyám és gondnok is. A custodian viszont inkább akkor bukkan fel, amikor gyermekelhelyezésről van szó, arra a szülőre utal, akinél a kiskorú gyermek(ek) marad(nak).

Ha angol vagy amerikai szövegeket nézzük, akkor az angolszászokra oly jellemző gyakorlatias megközelítést találhatjuk: egyszerűen felsorolják mind a két lehetőséget arra, hogy valaki szülőként vagy más minőségében gondoskodik egy cselekvőképtelen személyről, vagyis ő lesz a parent or guardian.

Mivel az angolban elég gyakori, hogy a kifejezések sokféleképpen fordíthatóak, ezért itt sem lesz csak egyetlen, 1/1-es  jó megoldás, függhet ez az adott szituációtól. Ettől függetlenül én a parent or guardian megfogalmazást javaslom a tágan értelmezhető jelentése miatt.

És teszem mindezt úgy, hogy előtte kikértem az őrangyalom (guardian angel) véleményét. Masquerade – Guardian Angel

Lingua Juris Szaknyelvi Központ
Tulajdonos: Connect Europe Bt.

1011 – Budapest, Aranyhal u. 4. I/1.,
Levelezési cím: 1027 – Budapest, Medve u. 23.

Telefon: 06 1 783 1339,
Mobil: 06 20 340 9278

Email: info@linguajuris.hu

Pin It on Pinterest

Share This