Jogi szaknyelvi képzések angolul, németül és franciául

Mi a TOLES?

A TOLES (Test of Legal English Skills) Examination egy nemzetközi nyelvvizsga, ami a vizsgázók jogi angol nyelvtudását méri.

Az angliai Global Legal English vizsgaközpont háromszintű (Foundation, Higher és Advanced) nyelvvizsgáját az angol nyelv oktatásában jártas britt jogászok fejlesztették ki olyan ügyvédeknek, biróknak, ügyészeknek, joghallgatóknak és nyelvtanulóknak, akiknek nem angol az anyanyelvük, mégis nemzetközi jogi irodákban, vagy nemzetközi ügyekkel foglalkozó vállalatoknál, jogi testületeknél illetve alapitványoknál szeretnének dolgozni, ezért elengedhetelen, hogy megfelelő szinten tudjanak jogi témákról angolul kommunikálni, és ezt egy nemzetközileg ismert és elismert vizsgával bizonyitani is tudják.

A vizsga a nemzetközi kommunikációban használt jogi és kereskedelmi tranzakciók nyelvezetét teszteli. Emiatt kifejezetten a mindennapokban használt angol jogi terminológia ismeretét méri, letételéhez viszont nincs szükség angol vagy amerikai jogi ismeretekre.

A szaknyelv helyes használata és nem a jog területen megszerzett tárgyi tudás áll a vizsga központjában.

A feladatsorokat a Global Legal English angliai központjában állitják össze, és ott is javitják ki a kitöltött feladatlapokat. Emiatt a vizsga értékelését 4-6 héttel annak megirása után küldik vissza a vizsgaközpontba, ekkor veheti át a vizsgázó is a bizonyitványát.

TOLES Higher Examination

A TOLES Higher vizsga sikeres (80 pont fölötti eredmény) letétele középfokú szaknyelvi tudást és felsőfokú általános angol nyelvi tudást igényel. Figyelmébe ajánljuk mindazoknak, akik sikeresen (80% fölött) letették a TOLES Foundation nyelvvizsgát és szeretnék folytatni a felkészülésüket a TOLES Advanced nyelvvizsgára, de tudják, hogy egyszerre kell fejleszteni az általános és jogi szaknyelvi angol tudásukat a felsőfokig. Vagy azoknak, akik már megismerkedtek a jogi szaknyelv alapjaival és ezt a tudásukat szeretnék rendszerezni.

Ez a középfok és felsőfok közötti vizsga két részből áll:

  • Paper 1: 90 perces olvasás és írás feladatlap.
  • Paper 2: 30 perces hallott szöveg értését mérő feladatsor.

A vizsga sikeres letétele után a hallgatónak képesnek kell lennie:

  • Megérteni a szakmai élet problémáival kapcsolatos írott szövegek (levelek, szerződések) lényegét, illetve a bennük lévő információt, érvelést.
  • Megérteni egy 3 perces szakmai előadást, telefonbeszélgetést vagy párbeszédet (jogász – ügyfél vagy jogász-jogász) és vagy igaz/hamis állításokra vagy nyílt végű kérdésekre válaszolni.
  • Megérteni egy 3 perces szakmai előadást, amelyben fel kell ismerni 10 jogi vagy köznapi kifejezést.
  • Egyszerűbb autentikus jogi szövegek (elsősorban szerződésrészletek és hivatalos levelek) átírása köznapi stílusba.
  • Megérteni és megkülönböztetni a brit angol és az amerikai angol polgári jogi szakkifejezéseit.
  • Pontosan használni a már korábban megtanult, jogi szaknyelvre jellemző állandósult szókapcsolatokat és előjáró szavakat.

Pin It on Pinterest

Share This