Szomszédoljunk!
Jogi szaknyelvi képzések angolul, németül és franciául

Korábbi, a közös jogkezelésről szóló cikkünk megjelenése után egyik kiváló, szellemi alkotások jogára szakosodott tanítványunk arra hívta fel a figyelmünket, hogy a szomszédos jogok terminológiája a gyakorlatban legalább olyan gazdag, mint a rét, ahol a sorozatbeli szomszédok éltek.

Mind a gyakorlatban, mind egyes EU-jogforrásokban (ld. pl. az Európai Parlament és a Tanács az adatbázisok jogi védelméről szóló 96/9/EK irányelvét) a korábban hivatkozott irányelvtől eltérően, tágabb értelemben használják a ‘related rights’ fogalmát: nem a szomszédos, hanem a „kapcsolódó jogokat” fejezik ki vele. E jogok köre a szomszédos jogoknál tágabb, az előadóművészek, hangfelvétel-előállítók stb. védelmén túl magában foglalja az adatbázisok sui generis védelmét is. A „szomszédos jogok” kifejezésére ilyen esetben kiválóan használható a ‘neighbouring rights’, mint azt pl. az Európai Parlament és a Tanács a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvében is láthatjuk.

A terminológia gazdagságát mutatja, hogy az Egyesült Államokban a ‘related rights’ és a ‘neighbouring rights’ szinonimák is lehetnek, mint azt a híres jogi szótárban, a Black’s Law Dictionary-ben (Ninth Edition, p. 1137.) láthatjuk.

Reméljük, olvasóink örömmel fogadták a szerzői joggal szomszédos és kapcsolódó kifejezéseket. 🙂

(Szerző: dr. Szabó Zoltán. Köszönjük dr. Legeza Dénes szakmai észrevételeit és javaslatait.)

Források:

96/9/EK irányelv:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU-EN/TXT/?qid=1534492717449&uri=CELEX:31996L0009&from=HU

2006/123/EK irányelv:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU-EN/TXT/?qid=1534492396803&uri=CELEX:32006L0123&from=EN

Lingua Juris Szaknyelvi Központ
Tulajdonos: Connect Europe Bt.

1011 – Budapest, Aranyhal u. 4. I/1.,
Levelezési cím: 1027 – Budapest, Medve u. 23.

Telefon: 06 1 783 1339,
Mobil: 06 20 340 9278

Email: info@linguajuris.hu

Pin It on Pinterest

Share This