Személyegyesítő / tőkeegyesítő
Jogi szaknyelvi képzések angolul, németül és franciául

Különösen a vizuálisabb típusok kedvéért a magyar társasági jog két rendkívül szemléletes kifejezéssel szolgál amikor a társaságok egyik osztályozásának alapjául a „személyegyesítő” és a „tőkeegyesítő” fogalmakat kínálja.

A személyegyesítő társaságok angol megfelelőjeként viszonylag hasonló logika mentén nyugodtan használhatjuk a ’partnership’ kifejezést.  

A „tőkeegyesítő” társaság azonban az angolszász társasági jogban nem csupán a vizuálisabb típusok dolgát nehezíti meg, hanem a fordítóknak is fejtörést okozhat. Ha közelebbről megvizsgáljuk, akkor a „tőkeegyesítő” társaság fordításánál a problémát az okozza, hogy annyira nincs pontos átfedés az angolszász és a kontinentális társasági jogi fogalmak között, hogy az angol nyelvben nagyon nehéz pontos megfelelőt találni rá.

A probléma feloldásaként el lehetne gondolkodni a ’joint stock company’-n, mint megoldáson. Bár ezen kifejezést sokszor részvénytársaságnak szoktuk fordítani, ugyanakkor tágabb értelemben nincs akadálya annak sem, hogy a „tőkeegyesítő” társaság angol megfelelőjét lássuk benne, hiszen az angol társasági jogban „alap” az, hogy részesedések – ’share’-ek vannak, melyek osztoznak a profitban és a veszteségben is, és ilyen értelemben valamennyi társaság, amelyikben vagyonegyesítés történik az joint-stock company-nak tekinthető.

Még a ’joint-stock’ mellett lehetne felhozni, hogy szó szerinti fordítását tekintve is a vagyonegyesítési elemet mindenképpen magába foglalja, ugyanakkor nem (vagy legalábbis nem mindig) kell szűk értelemben részvénytársaságnak értelmezni az angolszászoknál, és ilyen értelemben teljes mértékben magába foglalja a „tőkeegyesítésbe” általunk beleértett fogalmat. 

(Szerző: dr. Szabó Gergely)

Lingua Juris Szaknyelvi Központ
Tulajdonos: Connect Europe Bt.

1011 – Budapest, Aranyhal u. 4. I/1.,
Levelezési cím: 1027 – Budapest, Medve u. 23.

Telefon: 06 1 783 1339,
Mobil: 06 20 340 9278

Email: info@linguajuris.hu

Pin It on Pinterest

Share This