Legal English á la Carte témakörök és tanegységek

Szerződések joga:
 •  Építőkockák szerződésekhez 1: alapfogalmak
 •  Építőkockák szerződésekhez 2: nyelvi domborművek és egyéb díszítések
 •  Építőkockák szerződésekhez 3: the best performance in town, avagy beszéljünk a teljesítésről!
 •  Építőkockák szerződésekhez 4: a tulajdonjog és fenntartása
 •  Építőkockák szerződésekhez 5: szavatosság és jótállás
 •  Építőkockák szerződésekhez 6: a kötbér fajtái
 • Építőkockák a szerződésekhez 7: a szerződés megszűnése és megszüntetése
Társasági jog:
 • Társasági jogi személyeskedés 1.: alapfogalmak, ‘mythbusting’ – a társasági formák népszerű, de hibás fordításai
 • Társasági jogi személyeskedés 2.: Kft. és Rt.
 • Társasági jogi személyeskedés 3.: ki kicsoda a gazdasági társaságokban?
 • Társasági jogi személyeskedés 4.: (köz)gyűlések és egyéb csoportterápiák
 • Társasági jogi személyeskedés 5.: a vég kezdete (fizetésképtelenség és megszüntetés)
 • Private company becomes public – IPO
 Munkajog:
 • Ne iszonyodjunk a munkaviszonytól: munkajogi alapfogalmak
 • Munkajog akcióban: klauzulák munkaszerződésből
 • „Mint ágtól a levél”: a munkaviszony megszűnése és megszüntetése
Ingatlan adásvétel:
 • Megingathatatlan ingatlanjogi fogalmak 1
 • Megingathatatlan ingatlanjogi fogalmak 2
 • Buy-to-let – a case study (egy kiadásra megvásárolt ingatlan megható története)
 Polgári eljárásjog:
 • Eljárásjogi kezdőszett 1
 • Eljárásjogi kezdőszett 2 (előkészületben)
 • Eljárásjogi kezdőszett 3 (előkészületben)
 Pénzügyi jog:
 • Hitel-tőke-garancia 1: a kölcsön alapfogalmai
 • Hitel-tőke-garancia 2: finanszírozási formák és garanciák
 • Hitel-tőke-garancia 3: kereskedelmi és fejlesztési bankok
Büntetőjog
 • Büntetőjog vs. Polgári jog
 • Bűncselekmények típusai
 • Bűnösség és büntethetőség
 • Büntető eljárásjog
 • Emberi jogok
 • Fiatalkorú bűnelkövetők
 • Családon belüli erőszak
Jogászok az üzleti életben
 • Paktikusan a praxisról – avagy ki vagyok én és mit csinálok?
 • Initial interview with a client at your office– játékszabályok lefektetése ügyfelekkel 1
 • Initial interview with a client at their premises – játékszabályok lefektetése ügyfelekkel 2
 • Iroda és / vagy cég bemutatása
Tárgyalástechnika
 • Felkészülés a „nagy napra” – ejtsünk pár szót az előkészületekről!
 • Alapvető technikák (horse-trading, meeting halfway, stb.)
 • Kérdezési technikák
Jogi nyelvtan
 •  Present Tenses
 • Past Tenses
 • Combining Past and Present
 • Modal Auxiliaries
 • Question Tags
 • The Passive Voice
 • Conditionals
 • Verb Combinations (-ing or to+inf?)
 • Legal Phrasal Verbs and Idioms
 • Articles and Nouns

Pin It on Pinterest

Share This