Hamis barátok

Erről a fájdalmas témáról is beszélnünk kell – a hamis barátokról. Mindenki átélt már több-kevesebb csalódást az életben, hitte azt, hogy talán… aztán mégsem.  Ezzel az érzéssel a jogi szaknyelvi szövegek fordításánál is találkozhatunk. De miért, ó miért?

A válasz már-már fájóan egyszerű és kézenfekvő. A latin nyelv hatását minden európai nyelvben tetten érhetjük: a magyarban csakúgy, mint az angolban, nem is beszélve az olyan újlatin nyelvekről, mint a francia, az olasz vagy a spanyol. Az egyik idegen nyelven megtanult és rögzült szó egy másik idegen nyelven már teljesen mást jelenthet, és az idegennyelvet használóban annyira meggyökerezett az egyik nyelvbéli jelentés, hogy automatikusan azt a szót – kicsit az adott nyelvre alakítva – használja a másik nyelvben is. A nyelvészeti szakirodalom ezeket a szópárokat hívja „hamis barátoknak” (franciául faux-amis, angolul false friends) , melynek „tagjai különböző nyelvűek, alakjuk hasonló, de jelentésük különböző, noha van közöttük valamilyen közös jelentésbeli vagy morfológiai vonás” (https://hu.wikipedia.org/wiki/Hamis_bar%C3%A1t)

Ilyen például az

abogado, avvocato, avocatspanyolul, olaszul és franciául ügyvédet jelent, angolul az advocate inkább valamilyen ügynek a (lelkes) támogatója és szószólója; a skót nyelvterületen használt jelentéssel most nem foglalkozunk – de nem tilos utána járni 🙂

action – angolul per, franciául részvény;

bail – angolul óvadék, franciául bérlet;

expertise – angolul szaktudás, franciául szakvélemény;

patent – angolul szabadalom, magyarul kapocs, rögzítés a ruhán;

transaction – angolul ügylet, franciául viszont lehet vitarendezés is.

És most nézzünk néhány olyan latin eredetű magyar szót, aminek az angol fordítása teljesen más lesz, ezért gyakran okoznak problémát:

 

abszolvál   complete (a course)
aktívum és passzívum   assets and liabilities
aktuális  current,  topical, timely
deviza  foreign currency
diploma (jogi)  degree (in law)
direkt, szándékosan  on purpose
fakultatív  optional
frázis  cliché
humán [tárgyak]  arts [subjects]
kandidátus  holder of PhD
kaució  deposit
kollégium  student hostel, dormitory
koncepció  plan (of action)
konkrétan  in particular, namely
konkurál  compete
konkurencia  competition, competitors
konkurens  competing, rival
kontroll  inspection, supervision
konzekvens  consistent
krimi  detective story
kultivál  be fond of, be into
lexikon  encyclop(a)edia
mappa  folder, briefcase
márka [=típus]  make
maximalista  perfectionist
megideologizál  rationalize
milliárd  billion, 1,0000 million
mód  way, manner, fashion
panel(ház)  block of flats
paragrafus  section, article
perspektíva [=kilátás]  prospects
pont [írásjel]  full stop; period [US]
prémium  bonus (payment)
príma  excellent, first class
próbál  try
propagál  advertise, promote
prospektus  brochure, leaflet
ráció  reason, rationality
reál [tárgyak]  science [subjects]
referál  report, give an account
reklamáció  complaint
reklamál  make / lodge a complaint
revízió  audit
revizor  auditor
rutin  experience, skill
séma  pattern
spórol  save, economise
státusz  position, full time job
szankcionál  impose a sanction
szimpatikus  nice, likeable
terminus  deadline

 

A fenti példák alapján egyértelmű, hogy nagyon alaposan és körültekintően kell eljárni, amikor magyarról idegennyelvre fordítunk. Inkább ellenőrizzünk le valamit még egyszer, akár feleslegesen, mint hogy félreérthető legyen az idegen nyelven megírt szövegünk! Különösen igaz ez a latin eredetű kifejezésekre, amikből bizony sokat megtalálunk a jogi szaknyelvben.

Lingua Juris Szaknyelvi Központ
Tulajdonos: Connect Europe Bt.

1011 – Budapest, Aranyhal u. 4. I/1.,
Levelezési cím: 1027 – Budapest, Medve u. 23.

Telefon: (36-1) 783-1339,
Mobil: (36-20) 340-9278

Email: info@linguajuris.hu

Pin It on Pinterest

Share This