Express vs implied

Jogi szaknyelvi képzések angolul, németül és franciául

Amikor az “express” és az “implied”szavakat tanítjuk, mindig előkerül az az aranyszabály, hogy alaposan meg kell nézni az adott szó szövegkörnyezetét (kontextusát), mielőtt lefordítjuk magát a szót magyarra. És itt nem arra gondolok, hogy jogi vagy általános szövegről van-e szó, hanem arra, hogy az a szó milyen szóösszetételben (collocation) vagy melyik jogterülethez kapcsolódóan jelenik meg.

 Induljunk ki mindkét szónak az alapjelentéséből, vagyis az “express” magyarul “kifejez, kimond”, az “implied” pedig “beleértett”. És most lássunk néhány konkrét példát:

 1) express contract vs. implied contract: “megkötött (aláírt) szerződés” és “ráutaló magatartással létrejött szerződés”. Tehát a “contract” szóval együtt az “express” azt jelenti, hogy a hagyományos, szokásos, aláírással megkötött szerződésről van szó, míg az “implied” ennek indirektebb változatát jelöli. Már elég messze járunk a szótárakban található első jelentéstől!

 2) express warranty vs. implied warranty: “szerződéses (felek által meghatározott) szavatosság” és “törvényi (jogszabályból levezethető) szavatosság”. Mint látható, a két szó jelentése, különösen az “implied”-é jelentősen módosult a hozzájuk csatolt “warranty” miatt. De ugyanezt a különbséget találnánk, ha a “condition” vagy “term” szavakkal vizsgálnánk a jelentéseket.

 3) express consent vs. implied consent: “kinyílvánított beleegyzés” és “hallgatólagos beleegyezés”.

Talán itt járunk a legközelebb a két szó eredeti jelentéséhez.

 Ha össze akarjuk foglalni ennek a két szónak a jelentését a fenti három példán keresztül, akkor láthatjuk, hogy az “express” jelentheti azt, hogy “megkötött”, “szerződéses”, “felek által meghatározott” és “kinyilvánított” , míg az “implied” fordítása lehet az, hogy “ráutaló magatartással létrejött”, “törvényi” vagy “hallgatólagos”. Ha ezeket a jelentéseket csak önmagukban nézzük, akkor könnyen zavarba jöhetünk. Ha azonban legalább szóösszetétel (collocation) szintjén keresgetünk, sokkal könnyebben megtalálhatjuk a helyes fordítást.

 És ha már megtaláltuk az adott szóösszetétel jelentését, akkor érdemes is így megtanulni, egyben a kifejezést, és nem külön-külön a szavakat, mert sokkal könnyebb panelekből építkezni, mint téglákból!

(Szerző: Horváth Judit)

Lingua Juris Szaknyelvi Központ
Tulajdonos: Connect Europe Bt.

1011 – Budapest, Aranyhal u. 4. I/1.,
Levelezési cím: 1027 – Budapest, Medve u. 23.

Telefon: (36-1) 783-1339,
Mobil: (36-20) 340-9278

Email: info@linguajuris.hu

Pin It on Pinterest

Share This