Elidegenítési és terhelési tilalom
Jogi szaknyelvi képzések angolul, németül és franciául

Még a tavaszi PROFEX  Felsőfokú nyelvvizsgára készültünk, amikor felmerült a az elidegenítési és terhelési tilalommal kapcsolatban a kérdés: miért restraint on alienation and encumbrance a helyes kifejezés, miért nem a ban (v, n), a prohibit (v)-prohibition (n) vagy a forbid (v) – forbiddance (n) szavakat használjuk, hiszen mindegyiknek a tiltani vagy a tilalom a jelentése.

Ezek a szavak valóban mind a tilalommal vannak összefüggésbe, bár árnyalatnyi különbségek azért vannak közöttük:

Ban -megtilt valamit (ideinglenesen vagy örökre), ami korábban megengedett volt
pl. Our children’s school has now banned tree climbing.

Forbid -megtilt, leginkább erkölcsi, vallási vagy családi hagyomány miatt
pl. When I was in high school, my father forbade me to date my boyfriend.

Prohibit – megtilt, általában (jog)szabály által
pl. The law prohibits the sale of illegal drugs.

Restrain – megtilt, korlátoz, visszatart pl.
pl. He could not restrain the dog from attacking.

Nézzünk meg még néhány érdekes jogi kifejezést a fenti szavakkal, amelyek rávilágítanak arra, hogy mennyivel hasznosabb szóösszetételeket tanulni, mint különálló szavakat. Így sokkal pontosabban tudunk fogalmazni és gyorsabban írni vagy beszélni, hiszen panelekből és nem téglákból építkezünk:

Burn-ban  – tűzgyújtási tilalom
Gun ban – fegyverviselési tilalom
Alcohol ban – alkoholfogyasztási tilalom 

Banned / Forbidden substances – tiltott szerek
Forbidden marriage – tiltott házasság

Prohibited jurisdition of court – a bíróság joghatósága (a törvény vagy nemzetközi egyezmény alapján) kizárt
Prohibited case – az aza ügy, amelyben hatáskör vagy illetékesség hiányában járt el a bíróság
Prohibited transaction – tiltott ügylet
Prohibition – Szesztilalom korszaka Amerikában (1920-as évek).

Restraint on alienation and encumbrance – elidegenítési és terhelési tilalom
Restraint of trade clause (aka non-competition clause) – versenytilalmi klauzula
Restraining order – távoltartási végzés

És a lista még korántsem teljes. Egyáltalán nem tilos tovább keresgetni és elküldeni nekünk a hasonló kifejezéseket! 🙂

Lingua Juris Szaknyelvi Központ
Tulajdonos: Connect Europe Bt.

1011 – Budapest, Aranyhal u. 4. I/1.,
Levelezési cím: 1027 – Budapest, Medve u. 23.

Telefon: 06 1 783 1339,
Mobil: 06 20 340 9278

Email: info@linguajuris.hu

Pin It on Pinterest

Share This