Cégjegyzés
Jogi szaknyelvi képzések angolul, németül és franciául

„Sok van, mi csodálatos, / De a társasági jogi szaknyelvnél nincs semmi csodálatosabb.”

(Szophoklész: Antigoné, vitathatatlanul eredeti változat)

Mint azt már sokszor tapasztaltuk, gyakran a görög héroszokat is megszégyenítő erőfeszítésbe kerül kideríteni, hogy egy-egy társasági jogi szakkifejezésnek mi az angol megfelelője. A közelmúltban egy Társasági jog angolul-óránkon tette fel egy hallgatónk a kérdést, hogy vajon használható-e a cégjegyzésre a ’procuration’ szó, a cégjegyzésre jogosult személyre pedig a ’procurer’, ahogy azt egy társasági szerződés fordításában látta. Érdekesnek tűnt a felvetés, örömmel jártunk utána. J

A ’procuration’ tekintetében több, mértékadó jogi szakszótár sem jegyez ilyen jelentést („meghatalmazotti képviselet”-et esetenként jelenthet, azonban Magyarországon a vezető tisztségviselő cégjegyzési jogát nem meghatalmazás, hanem törvény biztosítja), a brit Companies Act-ben pedig egyáltalán nem is fordul elő ez a szó. Álláspontunk szerint a „cégjegyzés” lefordítására továbbra is megfelelő mód annak tartalmi körülírása (’representation of the company in writing’), vagy a fent említett Companies Act-ben használt ’execution (of documents)’-kifejezés (Companies Act 2006 s 44).

A ’procurer’ tekintetében egyszerűbb a helyzet. Ha megnézzük a szó jelentését néhány színvonalas (gyakran egynyelvű) szótárban, rögtön láthatjuk, hogy szó sincs a cég képviselőjéről – a ’procurer’ egészen más tevékenységet végez, amit jogi személy már a Ptk. 3:8. §-a miatt sem folytathat. Kiváló példa ez az eset is a régi szabályra: ha nem vagyunk biztosak egy szó jelentésében, mindig ellenőrizzük le hiteles forrás(ok)ban!

(Szerző: dr. Szabó Zoltán) 

Lingua Juris Szaknyelvi Központ
Tulajdonos: Connect Europe Bt.

1011 – Budapest, Aranyhal u. 4. I/1.,
Levelezési cím: 1027 – Budapest, Medve u. 23.

Telefon: 06 1 783 1339,
Mobil: 06 20 340 9278

Email: info@linguajuris.hu

Pin It on Pinterest

Share This