Békéltető testület

Amikor a legutóbbi Szerződések joga-tanfolyamunkon a vitarendezés szaknyelvével ismerkedtünk, hallgatóink közt élénk vita merült fel abban a körben, hogy az ’arbitration’ kifejezés használható-e a különféle (pl. fogyasztóvédelmi, pénzügyi) békéltető eljárásokra, békéltető testületekre vonatkozóan. Rendezzük hát ezt a vitát! 

A vonatkozó szakirodalom az ’arbitration’-t a választottbíráskodásra használja, melynek többek közt jellemzője, hogy a jogvita eldöntésére jogosult személyeket, választottbírókat a felek jelölhetik ki, továbbá a választottbírósági ítélet hatálya ugyanaz, mint a jogerős bírósági ítéleté (ld. pl. a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. tv. 14. §-át és 58. §-át). A békéltetés azonban számos tekintetben eltér ettől, így pl. nagyobb hangsúlyt fektet a jogvita egyezség útján történő rendezésére, valamint a bíróság előtti igényérvényesítés sincs főszabályként kizárva (ld. pl. a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. tv. Pénzügyi Békéltető Testületre vonatkozó rendelkezéseit, így pl. a 111. §-t és a 116. §-t).

Ennyi különbség mellett már illik, hogy a „békéltetés”-nek saját angol neve is legyen, ez pedig a ’conciliation’, míg a „békéltető testület”-re álláspontunk szerint kiváló megoldás a ’conciliation board’, ahogy azt pl. az Európai Unió 2010/C 106/01 A1 határozatában (2009. június 12.) is olvashatjuk.

Béke mindenkivel. 🙂

(Szerző: dr. Szabó Zoltán) 

Lingua Juris Szaknyelvi Központ
Tulajdonos: Connect Europe Bt.

1011 – Budapest, Aranyhal u. 4. I/1.,
Levelezési cím: 1027 – Budapest, Medve u. 23.

Telefon: 06 1 783 1339,
Mobil: 06 20 340 9278

Email: info@linguajuris.hu

Pin It on Pinterest

Share This