Átruház (de mit???)

Amikor az „átruház” szót tanuljuk a Bevezetés az angol jogi szaknyelvbe tanfolyamokon, nem mondanám, hogy mindenki rezzenéstelen pókerarccal fogadja a hírt, hogy legalább hat angol szót találhatunk rá a különböző nyomtatott és internetes szótárakban:

assign

be vested in / with

confer

convey

delegate

transfer

Ezek a források sajnos nem mindig jelölik azt, hogy az adott igéket jog vagy tulajdonjog átruházásnál, hatáskörök, kötelezettségek átruházásnál, vagy éppenséggel a legáltalánosabb, köznapi jelentésben használjuk.

 
Éppen ezért szoktam javasolni és ismétlem minden alkalommal, hogy elsősorban kifejezéseket és ne önálló szavakat próbáljunk lefordítani! Ha megtaláltunk egy esetleg megfelelő fordítást, akkor ellenőrizzük vissza egy szótárban, vagy jobb híján az Interneten!

Ha például a „tulajdonjog átruházást” keressük, akkor az igék mellett a tulajdonjog, vagyis „title” szót is nézzük meg vagy írjuk be keresőbe, így a program segítségével olyan autentikus dokumentumokra lelhetünk, amelyek tartalmazzák az általunk fordított kifejezést. A kapott eredmények alapján így rátalálhatunk a nekünk megfelelő szószerkezetre.

És akkor álljon itt egy kis összefoglaló, hogy hogyan tudunk szókapcsolatokat képezni a fenti igékkel és a következő szavakkal: duty,  obligation, ownership, power, right és title. Pl. transfer the title, assign the right

duty obligation ownership power right title
assign +* +
be vested in / with + +
confer + + + + + +
convey + + +
delegate + + + +
transfer + + + + + +

*assign duties kifejezéssel is lehet találkozni főleg munkajogban, de itt módosul a jelentés és olyan feladatok kiosztására utal, amiket a munkáltató csak egy adott munkakört betöltő munkavállalóknak oszt ki.

Lingua Juris Szaknyelvi Központ
Tulajdonos: Connect Europe Bt.

1011 – Budapest, Aranyhal u. 4. I/1.,
Levelezési cím: 1027 – Budapest, Medve u. 23.

Telefon: (36-1) 783-1339,
Mobil: (36-20) 340-9278

Email: info@linguajuris.hu

Pin It on Pinterest

Share This