Elidegenítési és terhelési tilalom

Még a tavaszi PROFEX  Felsőfokú nyelvvizsgára készültünk, amikor felmerült a az elidegenítési és terhelési tilalommal kapcsolatban a kérdés: miért restraint on alienation and encumbrance a helyes kifejezés, miért nem a ban (v, n), a prohibit (v)-prohibition (n) vagy a forbid (v) - forbiddance (n) szavakat használjuk, hiszen mindegyiknek a tiltani vagy a tilalom a jelentése.

Ezek a szavak valóban mind a tilalommal vannak összefüggésbe, bár árnyalatnyi különbségek azért vannak közöttük:

Ban -megtilt valamit (ideinglenesen vagy örökre), ami korábban megengedett volt
pl. Our children’s school has now banned tree climbing.

Forbid -megtilt, leginkább erkölcsi, vallási vagy családi hagyomány miatt
pl. When I was in high school, my father forbade me to date my boyfriend.

Prohibit - megtilt, általában (jog)szabály által
pl. The law prohibits the sale of illegal drugs.

Restrain - megtilt, korlátoz, visszatart pl.
pl. He could not restrain the dog from attacking.

Nézzünk meg még néhány érdekes jogi kifejezést a fenti szavakkal, amelyek rávilágítanak arra, hogy mennyivel hasznosabb szóösszetételeket tanulni, mint különálló szavakat. Így sokkal pontosabban tudunk fogalmazni és gyorsabban írni vagy beszélni, hiszen panelekből és nem téglákból építkezünk: